NAGY ELISABETA, elevă a Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”, profesor Mara Pop

Performanţe:

Pian

 – Premiul I Absolut la Concursul Internaţional „Piano Talents” şi Medalia de Cristal, la categoria A (vârsta 5-7 ani), ediţia a II-a – 2012, Italia. La acelaşi concurs, a fost nominalizată pentru câştigarea Marelui Premiu, cântând la gala laureaţilor, gală ce a fost găzduită de prestigioasa „Casa Verdi” (Casa di Riposo per Musicisti), fondată de marele compozitor italian Giuseppe Verdi.

– În ţară a participat la cinci competiţii naţionale, dintre care două cu participare internaţională, dintre care amintim: Concursul „Viva la Musica”, Concursul de Interpretare Instrumentală şi Arte Vizuale, unde a obţinut trei premii I, un premiu special pentru prezenţă artistică şi o diplomă de excelenţă.

– Pasiunea cu care se dedică studiului şi însuşirii repertoriului, dar şi curiozitatea în exploatarea posibilităţilor oferite de limbajul instrumental fac din Nagy Elisabeta o pianistă cu reale şanse în viitor.

– Este o elevă sârguincioasă, obţinând rezultate deosebite la învăţătură şi punctaje maxime şi la alte concursuri (Concursul Naţional „Smart”), secţiunile matematică, limba şi literatura română, cultură generală.