IT este prescurtarea unui termen ce desemnează un domeniu fascinant, cel al tehnologiei informaţiei. Accesul la informaţie înseamnă şi informaţii despre tehnologii, livrate într-o formă uşor de înţeles şi văzute prin prisma pe care o poţi aduce utilizatorului de acasă, potrivit cu necesităţile reale pe care le poate avea.

Tehnologia informaţiei dezvoltă mediile care apelează la beneficiiile ei, o consecinţă a acestui fapt este dezvoltarea şi promovarea instrumentelor de lucru din acest domeniu. Tehnologia informaţiei impune adaptarea la noi provocări şi dezvoltarea unor abilităţi tehnice care, acum nu mulţi ani, mulţi dintre noi nu le aveam.

Tehnologia informaţiei găseşte aplicare pe multiple domenii legate de date şi informaţii, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware, limbaje de aplicare. Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele care prelucrează, într-un fel sau altul, date, informaţii sau cunoştinţe.

Se pot înscrie în competiţie elevi care au obţinut rezultate deosebite în domeniul tehnologiei informaţiei.