De ce să protejăm mediul? Este o întrebare pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-o punem la un anumit moment dat. Prin protejarea mediului înţelegem să îngrijim şi să protejăm ce este în jurul nostru, adică  mediul în care trăim. Dacă fiecare ar înţelege importanţa protejării mediului înconjurător, lumea ar fi mai sănătoasă. Ştim că principalul poluator al mediului (apă, aer, sol şi starea de sănătate a populaţiei) este  industria. Dar poluarea se poate face şi prin aruncarea în locuri nepotrivite a gunoaielor. Trebuie să facem în aşa fel încât să trăim într-un mediu curat, să economisim energia şi să încercăm să combatem efectele negative ale încălzirii globale.

În această perioadă de dezvoltare accelerată a turismului, este necesară protejarea obiectivelor turistice, cum ar fi: parcurile naţionale, zonele protejate, pădurile şi peşterile, alte monumente ale naturii. Cu cât sunt mai vizitate de oameni, cu atât creşte riscul degradării lor. De aceea, elevii şi tinerii trebuie să conştientizeze regulile privind vizitarea acestor zone.

Acest tip de turism responsabil va obliga tinerii să se informeze asupra culturii locale şi a reglementărilor legale, să manifeste respect faţă de cultura locală.

Se pot înscrie în concurs elevi care au aplicat proiecte în domeniul protecţiei mediului, al ecologiei, al unui turism responsabil, al punerii în valoare a specificului local etc.