Secţiunea Gimnaziu

Corul Gimnazial al Colegiului de Muzică Sigismund Toduță” (55 elevi)

1. Premiul I – Olimpiada națională corală de coruri gimnaziale, Piatra Neamț, 2-4 aprilie 2018;

2. Premiul I – Olimpiada națională corală, Satu Mare 2018;

3. Premiul I – Olimpiada județeană corală, Cluj-Napoca 21 febr.2018;

 

Secţiunea Liceu

Ursuleții Mimo” – Balint Flaviu-Ștefan, Fărcășan David – Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia”

Mascotele Mimo – doi elevi la arta actorului

– Prezentarea programului artistic din cadrul festivității de deschidere a Olimpiadei internaționale de matematică (3-14 iulie 2018) și participarea la festivitatea de premiere a câștigătorilor;

– Proiecte artistice și spectacole de teatru (arta actorului și euritmie)