Inovaţia este definită ca o noutate, schimbare, introducere a ceva nou cu scopul de a îmbunătăţi şi a perfecţiona tehnici şi tehnologii în domeniul ştiinţei. Activităţile de inovaţie sunt acţiuni cu caracter ştiinţific, tehnologic, organizaţional care participă toate la materializarea inovaţiilor şi implementarea acestora. Activităţile de inovaţie includ, deasemenea, cercetarea şi dezvoltarea care nu sunt strict legate de elaborarea unei inovaţii specifice, dar care urmăresc acumularea de noi cunoştinţe în diverse domenii ale tehnicii.

Este cunoscut că nu toate inovaţiile includ descoperiri sau invenţii. Îmbunătăţirile tehnologice dintr-un domeniu reprezintă inovaţii, dar nu includ, obligatoriu, invenţii. De pildă, în ultima vreme se vorbeşte insistent despre utilizarea surselor alternative de energie, o direcţie inovatoare menită să aducă la mai buna protecţie a mediului înconjurător. Inovaţia este definită ca fiind o activitate complexă, cu multe componente care interacţionează, iar procesul de inovare nu este uşor de cuantificat.

Dat fiind faptul că termenul de inovaţie e sinonim cu noutate, schimbare, proiectele elevilor vor fi notate în măsura în care aduc într-adevăr elemente de noutate sau de schimbare, în tehnologie, în ştiinţă sau în viaţa de zi cu zi.