Arta impune dezvoltarea la copii a aspiraţiei spre lucruri bine şi frumos făcute, exigenţa şi bunul gust, simţul echilibrului, simplitatea comportării frumoase, civilizate. Educaţia estetică şcolară are drept esenţă formarea personalităţii elevilor prin intermediul frumosului artistic. Parte centrală a educaţiei estetice, educaţia artistică are o sferă de acţiune mai restrânsă (vizează numai valorile artei), sondează însă mai adânc, presupune un grad mai mare de iniţiere, angajează calităţi mai subtile şi solicită mai complex personalitatea în ansamblul ei.

Dezvoltarea sensibilităţii estetice contribuie la formarea gustului artistic prin intermediul mijloacelor de expresie ale picturii, muzicii, literaturii, cinematografiei sau baletului. Educaţia artistică reprezeintă o componentă indispensabilă a formării personalităţii prin intermediul căreia se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor creatoare ale tinerilor. Progresele din domeniile ştiinţei, tehnicii şi artei au pătruns în toate domeniile vieţii şi activităţii umane. Astăzi este unanim acceptată ideea potrivit căreia existenţa umană ar trebui să se conducă şi după legile frumosului, ale armoniei, într-un cuvânt după legile esteticului.

Educaţia artistică se realizează prin toate disciplinele şcolare. Dată fiind importanţa literaturii, muzicii şi desenului, teatrului, fotografiei etc. în sfera culturii generale va fi acceptat orice proiect original, care vizează educaţia estetică a tinerei generaţii.

La această categorie se pot înscrie elevi care au obţinut rezultate individuale remarcabile  în domeniile: muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie, arta dansului.

An de an, elevii pregătiţi la unele dintre cele mai prestigioase licee de muzică, de arte plastice şi de coregrafie din municipiul Cluj-Napoca, au fost fost recompensaţi cu cele mai importante premii aproape la toate concursurile la care au participat.

Elevii înscrişi la această categorie sunt înzestraţi cu talent şi pasiune pentru ceea ce fac, dar sunt şi foarte perseverenţi şi sârguincioşi în pregătirea şcolară în domeniu. Rezultatele deosebite obţinute de aceşti elevi la concursurile la care au paricipat confirmă acest lucru. Pe lângă faptul că necesită multă munucă, strădaniile elevilor sunt răsplătite prin invitaţii la diferite posturi de televiziune şi la diferite activităţi organizate de comunitatea locală.