Arta contribuie la dezvoltarea capacităţilor creatoare, la formarea sensibilităţii artistice. Ea orientează procesul de activitate practică a copiilor spre reprezentarea propriilor sentimente, atitudini, prin descoperirea unor mijloace proprii de exprimare.

Arta are nenumărate efecte pozitive asupra dezvoltării personalităţii copiilor. Cele mai semnificative dintre acestea vizează calitatea procesului de socializare a copiilor, formarea şi rafinarea intelectului ca structură raţională auto-critică în plan mental, organizarea plăcută a timpului liber, afirmarea sentimentului identităţii culturale strâns legată de stimularea capacităţii copiilor de a iubi patrimoniul artistic al naţiunii, stimularea iniţiativelor în practicarea artelor etc.

Se pot înscrie la această categorie grupuri de elevi  care au obţinut rezultate deosebite în echipă în domeniul artei, la disciplinele:  balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie şi altele.

Au fost premiate la cele două ediţii ale galei trupe de teatru cu tradiţie pe plan local, naţional şi extern, cât şi valoroase ansambluri folclorice ale şcolilor care au obţinut premii importante pe plan naţional, dar şi internaţional.