prof. LUCIAN ILEA, COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”
Titlul lucrării: „Excelenţă la Informatică”.

Proiectul „Excelenţă la Informatică” are loc sub egida „Centrului de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţă” din Cluj-Napoca şi constă în desfăşurarea unor concursuri de specialitate la mai multe materii.
Elevii din întreg judeţul participă, în cadrul programului, la cursuri de algoritmică şi programari. Întâlnirile cu elevii au loc săptămânal, pe parcursul a două ore. Grupul ţintă este constituit nu doar din elevi din clasele a XI-a şi a XII-a, ci şi din clasele mai mici dar care sunt prea avansaţi pentru nivelul lor de vârstă.
Temele abordate sunt legate de algoritmică şi programare la nivel foarte avansat, ţelul acestui program fiind acela de a pregăti elevii din judeţ pentru a putea participa la competiţii naţionale şi internaţionale de informatică. Dintre elevii care au obţinut rezultate remarcabile îl amintim pe Alexandru Velea, elev al Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, care a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică în anul 2011. Anul acesta, el a obţinut Premiul I Absolut la Olimpiada Naţională de Informatică, medalie de argint la Olimpiada Internaţională de Informatică şi medalie de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale şi de Est.

2. prof. CIORBĂ ANDRA MARIA, Transylvania College
Titlul lucrării: Proiectul-program intitulat „IT WIZZ” (FOR EUROPE), „Program de educaţie a caracterului şi ştiinţa calculatoarelor”

Programul „IT WIZZ” (FOR EUROPE), „Program de educaţie a caracterului şi ştiinţa calculatoarelor” îmbină lumea magică a poveştilor cu cea a calculatorului, având ca scop cultivarea unor valori importante la copii.
Este un program de educaţie a caracterului şi ştiinţa calculatorului, dedicat copiilor de vârstă şcolară mică şi este construit pe mai multe nivele diferite, după cum urmează:
1. Partea de educaţie a caracterului copilului urmăreşte studiul a zece valori morale, fiecare lună a anului şcolar fiind dedicată uneia dintre acestea. Studierea acestor valori are ca scop dezvoltarea unui caracter puternic, iar acest lucru este posibil doar atunci când copilul se cunoaşte pe sine, îşi cunoaşte reacţiile în anumite situaţii, sentimentele faţă de el şi faţă de ceilalţi.
2. Programul „IT WIZZ” (FOR EUROPE) introduce un stil de predare ce presupune un stil în dezvoltarea gândirii critice la copiii de vârstă şcolară mică având ca bază elemente socratice.
Copiii sunt astfel provocaţi să răspundă la întrebări, procesul de învăţare fiind unul dinamic în care progresul academic se înregistrează numaidecât. Începând cu nivelul al III-lea, în caietele de lucru se regăsesc mai multe teste de personalitate pentru copii, menite să-i ajute să-şi dezvolte personalitatea într-un mod pozitiv, să înţeleagă anumite aspecte din viaţa lor, să gândească înainte să reacţioneze, să-şi cunoască stilul de învăţare. Elevii sunt constant îndrumaţi să gândească liber, să caute soluţii, să-şi exprime opiniile şi să privească deschis spre viitor.
3. IT WIYY aduce copilul în faţa televizorului, ajutându-l la dezvoltarea abilităţilor de utilizare ale acestuia, cu ajutorul unui limbaj potrivit vârstei, prezentându-i calculatorul nu ca un intrument de joc, ci ca o unealtă.
Acest aspect este unul important, calculatoarele devenind din ce în ce mai mult parte din viaţa noastră. Copilul care nu înţelege modul de utilizare a acestora, va fi dezavantajat pe parcursul anilor de şcoală.
4. Părinţii au un rol important în educaţia caracterului copiilor, de aceea în caietele lor se regăsesc anumite elemente dedicate numai acestora. Implicarea lor în procesul de învaţare al copiilor este esenţială, iar comunicarea părinte-profesor devine principala unealtă a procesului de învăţare. Pe parcursul anului, părinţii sunt încurajaţi să verifice caietele de lucru ale elevilor şi să devină parte activă în evaluarea progresului copilului.