DRAGOŞ CRIŞAN, elev al Colegiului Naţional “Emil Racoviţă“, profesor Călina Ramona

A obţinut Medalia de Bronz la Olimpiada Naţională de Informatică, concurs care testează elevilor de liceu şi gimnaziu abilităţile de rezolvare a algoritmilor. Olimpiada se desfăşoară pe parcursul a trei etape: faza locală, judeteană şi naţională. Cei mai buni elevi la primele două etape, cu cel mai mare punctaj, se califică la etapa naţională.

Concursul se desfăşoară timp de două zile şi constă în două probe practice. Durata fiecărei probe de concurs durează, de regulă, trei ore. O probă de concurs constă în rezolvarea a două probleme de natură algoritmică cu ajutorul calculatorului. Rezolvarea unei probleme presupune elaborarea unui program eficient din punct de vedere informatic.

Primii concurenţi din clasamentul fiecărei clase pot participa la cele două probe de baraj organizate în scopul stabilirii lotului naţional lărgit. Numărul de concurenţi care participă din fiecare clasă va fi stabilit în funcţie de rezultatele la clasa respectivă, dar nu va depăşi 50% din numărul total de concurenţi de la acea clasă. La probele de baraj, subiectele sunt unice pentru toţi concurenţii, indiferent de clasă.

A obţinut Premiul I la Concursul “Zilele informaticii dejene“. La concurs au participat elevii din şcolile primare, gimnaziale şi liceale, fiind organizat de Clubul Copiilor din Dej. Probele de concurs au constat în rezolvarea a două probleme, timp de două ore. Programa de concurs este cea specifică Olimpiadei Naţionale de Informatică, pentru fiecare clasă.