Formatorul anului

Mircea Berte, director Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr”

Domnul Mirecea Berte este un expert în formare şi consiliere, în pregătirea formatorilor, cât şi în optimizarea unui proiect implementat în mai multe judeţe din ţară, „privind competenţele cunoaşterii”. Mircea Berte are peste 15 ani de experienţă în educaţie, timp în care s-a implicat în proiecte de mediu, în proiecte de învăţământ cu impact în viaţa şcolii şi comunităţii locale, îndeosebi în managementul programelor de educaţie pentru un mediu curat, sănătos şi pentru programe de dzvolate durabilă.

 

Julian Hingley, director „Transyivania College”

Domnul Julian Hingley este director al şcolii particulare „Transyivania College” şi este responsabil pentru planificarea academică a şcolii pe care o conduce. El a înfiinţat primul program intitulat „Examinări Internaţionale Cambridge in România”. Caută în permanenţă modul de perfecţioanre a corpului profesoral al şcolii, prin diverse activităţi didactice. Începând cu anul trecut şcolar, unitatea pe care o conduce a intrat intr-un amplu prooces de auditare şi acreditare internaţională, al cărui scop este acela de obţine statutul exclusivist de „British School Abroad”, titlu pe are îl au doar câteva zeci de şcoli din întreaga lume.

Profesrul anului

Mara Pop, profesor la Liceul de muzică „Sigismund Toduţă”

Este profesorul care a înscris cei mai mulţi elevi în concurs, dar care a avut şi în cadrul ediţiei 2012, cei mai multi copii premiaţi. Dânsa a mai obţinut acelaşi premii şi în cadrul ediţiei 2011, tot pe aceleaşi criterii