Contribuţia la binele societăţii şi activităţile sociale reprezintă o responsabilitate a fiecărui cetăţean în parte. Proiectele sociale sunt demarate, în general, de comunitatea locală şi reprezentanţii acesteia, de organizaţii non-guvernamentale, de firme private şi, nu în ultimul rând, de fiecare cetăţean în parte.

Aceste proiecte îşi doresc a fi un mesaj transmis comunităţii în legătură cu importanţa implicării noastre în activităţi sociale. Se ştie faptul că, în societatea modernă, activităţile sociale sunt un fapt inspirat din viaţa cotidiană. De aceea, merită reliefate toate acţiunile întreprinse de elevi în acest sens, ei fiind ajutaţi în demersurile lor de familie, şcoală şi autoritatea locală.

Se pot înscrie în concurs elevi care au întreprins proiecte concrete în domeniul social. Această secţiune s-a născut din nevoia respectării corectitudinii şi imparţialităţii în aplicarea regulilor morale la nivel social. Astfel, un act poate fi considerat ca “drept” sau “corect” dacă el conduce la o mai mare cooperare între membrii societăţii.

Această abordare priveşte binele din perspectiva comunităţii ca întreg, a respectării păcii sociale. Elevii învaţă că societatea este o asociaţie a indivizilor care cooperează pentru a obţine binele pentru toţi. Dar orice societate este marcată nu numai doar de cooperare, ci şi de conflicte. Colaborarea socială derivă din conştientizarea faptului că indivizii pot obţine beneficii mai mari împreună decât prin acţiuni solitare.

Aceste proiecte sociale iniţiate de elevi vor conştientiza tinerii dar şi alte segmente ale societăţii de necesitatea colaborării pentru binele comunităţii, dar şi al individului.