Arte, ansambluri

Corul Mixt de 35 de elevi de la Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca (ciclul liceal)

Competiții interjudețene

Premiul I – Olimpiada Națională Corală, etapa interjudețeană, 2019, Oradea.