1. Premiul FORMATORUL ANULUI a fost acordat doamnei Mara Pop, profesor la Liceul de Muzică “Sigismund Toduţă”, pentru cei mai mulţi elevi înscrişi în concurs, elevi pregătiţi şi instruiţi de către doamna profesoară.

2. Premiul SPECIAL PROFESORUL ANULUI a fost acordat doamnei Cornelia Vlad, profesor de limba spaniolă la Şcoala Internaţională Cluj, pentru coordonarea şi implementarea celor mai interesante proiecte educaţionale, pentru întraga activitate desfăşurată alături de elevii şcolii. Printre proiectele inedite ale doamnei profesoare se numără şi proiectul intitulat “My Money Week“, proiect premiat în concurs.

Proiectul “My Money Week” a fost lansat în luna mai a anului 2011, proiect în care au fost implicate şcoli atât din municipiul Cluj-Napoca cât şi din judeţul Cluj. Proiectul a vizat toate grupele de vârstă din mediul şcolar: primar, gimnazial şi liceal. Astfel, dacă elevii din grupa de vârstă 6-11 ani au descoperit conceptele de economie personală şi semnificaţia banilor, la gimnaziu elevii au trebuit să înţeleagă rolul banilor în societate, economiile şi consumul, cum să devină consumatori inteligenţi şi responsabili. La lieu, educaţia financiară a inclus şi o componentă de educaţie pentru orientare profesională, cu o concentrare pe etapele unei planificări financiare corecte, elementele unui buget personal adecvat vârstei, principii şi ce înseamnă resursele umane şi o carieră în sistemul bancar.

Programul s-a derulat pe două niveluri: intern, în cadrul Şcolii Internaţionale Cluj şi extern, în şcolile din municipiu şi judeţ.

Se doreşte reluarea şi implementarea proiectului la începutul fiecărui an şcolar, cu dorinţa ca pe viitor acest proiect să ajungă să fie implementat şi pe plan naţional.