Mîrza Traian  Darius – Şcoala “Liviu Rebreanu”

Premii obţinute în cursul anului şcolar 2010-2011:

– Locul I la Concursul Naţional de Ştiinţe „Edison”, Cluj-Napoca;

– Menţiune la Concursul de Informatică „INFOMATRIX”, faza naţională, Bucureşti;

–  Participare la Festivalul Internaţional al Ştiinţei, care a avut loc în Danemarca;

– La sfârşitul anului şcolar 2010-2011, a obţinut Premiul I, cu nota 10, pentru rezultate deosebite la învăţătură, inclusiv o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul întregului an şcolar.