Ştiinţa – cuvântul provine din latinescul scientia şi se traduce prin cunoaştere. Într-o accepţiune mai largă se referă la investigarea, studiul naturii şi a tehnologiilor prin observaţie şi raţionament sau desemnează suma tuturor cunoştinţelor acumulate în urma unor cercetări. Majoritatea oamenilor de ştiinţă consideră că investigaţia ştiinţifică este cea care corespunde metodei ştiinţifice, un proces al cărui scop este evaluarea cunoştinţelor empirice. În sens mai larg, ştiinţa descrie orice domeniu de studiu sistematic sau cunoştinţe căpătate în urma acestui studiu. Domeniile ştiinţifice se clasifică în mai multe categorii: matematică, fizică, ştiinţele naturii, ştiinţele sociale, studiul comportamentului uman şi al societăţii.

Sesiunea concursului îşi propune să evidenţieze tineri cu preocupări ştiinţifice, mici cercetători sau inventatori. Întreaga istorie a civillizaţiei moderne dovedeşte că preocupările ştiinţifice trebuie cultivate de la vârstele cele mai fragede.

Se pot înscrie în concurs elevi care au obţinut rezultate remarcabile în domeniile: matematică, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbi străine etc.