Emil Bogdan Trif – Grup Şcolar de Protecţia Mediului

– În prezent, este student al Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică a Universitaţii “Babeş-Bolyai”, specializarea inginer chimist;

– Pasionat de chimie încă de mic copil, se preocupă pentru perfecţionarea cunoştinţelor sale în domeniile: chimie analitică, matematici speciale, chimie anorganică şi termodinamică chimică;

– A participat la diferite întâlniri şi grupuri de lucru pe teme ştiinţifice organizate de facultate. De asemenea, a susţinut nenumărate lucrări în domeniul chimiei la conferinţe, colocvii sau seminarii pe plan local, lucrările sale ştiinţifice fiind apreciate de specialişti.

– Pasionat de literatură, calculatoare şi informatică.