DAN LEONARD – profesor de limba engleză la Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” şi coordonator al clubului de teatru în limba engleză la Şcoala “ELF”

Profesor de vocaţie, Dan Leonard îşi întemeiază pedagogia teatrală pe valorile eterne ale tradiţiei umaniste, modelând personalitatea discipolilor săi întru adevăr, bine şi frumos.

Competenţa sa profesională în predarea limbii engleze este larg cunoscută, inclusiv capacitatea lui de a folosi o largă gamă de metodemoderne, neconvenţionale de predare, printre care şi arta dramatică.

S-a implicat în organizarea celor zece ediţii ale Festivalului de Teatru în limba engelză pentru elevi la Cluj-Napoca. Acest lucru reprezintă dovada pasiunii sale atât în munca la catedră, cât şi în activităţile extr-şcolare, pe care le desfăşoară cu o mare dedicaţie, interes creativ şi plăcere.

Cele mai importante premii obţinute de profesorul Dan Leonard sunt cele obţinute la Festivalul Internaţional de Teatru pentru elevi din San Remo, Italia, unde s-a remarcat şi de recunoştinţa juriului, concurs la care a obţinut premii doi ani consecutiv.

În anul 2013 a obţinut premiul I la “Festivalul Mondial al Creativităţii în Şcoli”, San Remo, Italia, la categoria Teatru Experimental, cu piesa „The Call of the City”.

Proiectul „Drama for all”

Scopul proiectului este dezvoltarea complexă a tinerilor prin cultură, promovarea talentului artistic al elevilor şi a valorii şcolii clujene în ţară şi în străinătate, prin pregătirea şi participarea tinerilor la Festivalul Mondial al Creativităţii în Şcoli, San Remo, Italia, desfăşurat sub egida GEF (Global Education Festival).

Programul „Drama for all” este deschis către comunitate, construit pentru a veni în sprijinul copiilor, părinţilor şi a şcolii. Acest program este un program integrat, modern şi competitiv. În cadrul orelor de dramă din program se promovează ideea de joc, de scop recreativ, de educaţie morală, interculturală, estetică şi fizică a beneficiarilor, cunoscându-se importanţa jocului în dezvoltarea psihologică a copiilor.