Bertea Ilie-Mircea – Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”

1. Starea de bine în învățământul preuniversitar din România – predictori-cheie și beneficii educaționale.

2. Programa școlară pentru disciplina opțională – limba română (Curriculum la decizia școlii pentru liceele cu profil pedagogic).

3. Regulamentul de organizare și funcționare al liceelor/colegiilor pedagogice din România.