SECŢIUNEA A – LICEU

Grupul elevilor firmă de exerciţiu de la Colegiul Tehnic „Napoca” – 15 elevi

Proiect de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale elevilor.
1. Târguri internaţionale ale firmelor de exerciţiu: un premiu I, un premiul III, o menţiune şi un premiu special
2. Târguri naţionale: două premii I şi o menţiune
3. Târguri regionale şi judeţene: 5 premii I, un premiu II, 3 premii III şi 3 menţiuni.

SECŢIUNEA B – GIMNAZIU

Racz Miriam – Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”

Premiul II – Proiectul Avoiding Object Robot prezentat la Festivalul Ştiinţei „Ştiinţa pentru toţi”, Cluj-Napoca 2017;