URIAN MARIA, elevă a Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”, profesor Mara Pop

Prin calitatea de şefă a clasei a făcut parte din Consiliul Elevilor. La nivel de clasă a avut grijă ca toate activităţile în care s-au implicat colegii săi să decurgă în cele mai bune condiţii: serviciul pe clasă, prezenţa la şcoală, organizarea excursiilor pe parcursul anului trecut şcolar. De asemenea, s-a implicat în menţinerea unor relaţii bune între colegi: relaţii interetnice sau interculturale. A acordat o atenţie deosebită relaţiei elev-profesor,

A activat ca voluntar în cadrul Asociaţiei „Pro Talente Cluj”. În această calitate, îşi ajuta colegii care aveau nevoie de fonduri pentru cumpărarea de manuale, realizarea de xeroxuri, cazarea acestora în cămine. A avut ocazia, activând în cadrul asociaţiei, să ajute la organizarea, desfăşurarea şi promovarea diferitelor activităţi ale asociaţiei.

Prin acţiunile sale a încercat, de-a lungul timpului, să promoveze şi să cultive elevilor rolul important al muzicii în relaţiile interumane, fiind o bună pianistă, câştigătoare a numeroase premii de profil.

A participat, alături de familie, la ajutorarea mai mai multor persoane vârstnice cuprinse în proiecte sociale şi medicale ale Societăţii Femeilor Ortodoxe din Cluj.

A colaborat, tot în calitate de voluntar, cu Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca la acţiuni de strângere de fonduri şi la promovarea dialogului intercultural prin intermediul muzicii, unde a obţinut un Certificat de Participare la activităţile acestei prestigioase instituţii clujene.

A susţinut scurte recitaluri de pian în cadrul şcolilor unde învaţă copii cu nevoi speciale, demonstrând, încă o dată, faptul că muzica nu cunoaşte nici graniţe, nici bariere.

Alături de profesoara de religie din şcoală a iniţiat şi implementat proiectul „Dimensiunea socială a Evangheliei”. În cadrul proiectului, au avut loc vizite la unele centre de plasament din municipiul nostru, pentru care s-au organizat acţiuni de strângere de fonduri şi acordare de ajutoare materiale pentru copii.

A susţinut un concert umanitar de pian în cadrul concertului „Din inimi pentru viaţă”, organizat de Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.