Criterii pentru acordarea titlului „Elevul anului”:

1. Rezultate şcolare deosebite: concursuri sau olimpiade: faza judeţeană, faza naţională, faza internaţională.

2. Activităţi extracurriculare sau activităţi de educaţie non-formală.

Acest criteriu vizea: iniţierea/implicarea în activităţi extraşcolare ştiinţifice, artistice, culturale, sportive; participarea, în calitate de membru, la activităţile consiliului elevilor (pentru elevii de liceu), participarea la concursuri, la expoziţii personale sau de grup; publicarea de articole în reviste şcolare (sau în alte publicaţii), cărţi etc.

3. Iniţierea sau implicarea în proiecte de voluntariat, proiecte care vizează rezolvarea unor probleme ale comunităţii, proiecte care urmăresc dezvoltarea comunităţii.

Exemplu: proiecte de strângere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunităţii/şcolii, proiecte civice, activităţi interculturale, proiecte care au în vedere asigurarea egalităţii de şanse etc. Menţionăm că proiectele evaluate în cadrul acestui criteriu vizează dezvoltarea comunitară.